modrin_logotip

Leto 2023 se poslavlja

V premrlosti zimske narave je leto 2023 minilo za vedno, a ostaja v naših srcih.

Skupaj smo prehodili številne planinske poti, obiskovali razstave in tkali nepozabne spomine na izletih po prelepi Sloveniji, pa tudi k sosedom na Hrvaško smo se podali.

Nismo pozabili na šport, se razmigali na Jogi in Pilatesu, igrali odbojko, košarko in tudi plesali smo.

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje in zaupanje v minulem letu.

V Modrinu želimo nadaljevati z našim poslanstvom – Šport in kultura nas povezujeta!

Upravni odbor društva je na redni seji v decembru sprejel sklep o višini članarine za leto 2024, ki znaša 25 evrov na člana.

V marcu bomo na korespondenčnem zboru članov društva potrdili poslovanje za leto 2023, pa tudi načrt dejavnosti in finančni načrt za leto 2024.

Vabilo na zbor boste prejeli pravočasno.

Prosimo vas, da članarino poravnate najkasneje do 29. februarja 2024 na TRR društva: SI56 0203 8025 7109 413, ali v času uradnih ur v pisarni društva.

Po plačilu članarine boste prejeli nalepke o plačani članarini 2024, ki jih boste nalepili na članske izkaznice in brez katerih ni mogoča udeležba na dogodkih.