modrin_logotip

Januarska seja upravnega odbora

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje v minulem letu. Veseli smo, da nam je bilo v letu 2022 dano uresničevati naše vrednote in izpolnjevati naše poslanstvo – Šport in kultura nas povezujeta!

In prav to je tudi naša želja v prihodnje. Marca bomo na korespondenčnem zboru članov društva potrdili poslovanje za leto 2022, in načrt dejavnosti ter finančni načrt za leto 2023. Vabilo na zbor boste prejeli pravočasno.

Do konca januarja vas bomo obvestili o planu, ki ga načrtujemo v naslednjih treh mesecih.

Upravni odbor društva je na redni seji sprejel sklep o višini članarine za leto 2023, ki ostaja 20,00 € na člana. Zaposlenim bomo znesek članarine bremenili od osebnega dohodka za mesec februar. Po plačilu članarine vas prosimo, da na sedežu društva prevzamete nalepko o plačani članarini 2023, ki jo boste nalepili na člansko izkaznico in brez katere ni mogoča udeležba na dogodkih.

Želimo vam prijetne dni in vas lepo pozdravljamo!