modrin_logotip

Ekskurzija v občini Domžale in Moravče

V sredo, 5. oktobra 2022, smo od 16:00 do 20:30 uživali v poldnevni ekskurziji z Dušanom Krambergerjem.

Pred Halo Tivoli smo se zbrali ob 16. uri in se z avtobusom odpeljali proti Domžalam. Najprej smo si ogledali Cerkev sv. Lenarta na griču nad vasjo Krtina, ki jo uvrščamo med najdragocenejše gotske objekte v Sloveniji. Že od daleč je viden prostostoječ zvonik in taborsko obzidje s petimi stolpi. Današnja stavba, zgrajena pred letom 1500, je naslednica manjše gotske cerkve, ki so jo leta 1471 požgali Turki. Pravokotna ladja s petimi pari vitkih stolpov je urejena v triladijski, t. i. dvoranski prostor s križnorebrastimi oboki. Le za dve stopnici dvignjen oltarni prostor naznanja, da smo vstopili v prezbiterij, ki je poudarjen s freskami. Te je v času nastanka stavbe naslikal mojster Leonard. Pomembna sta cikla iz Jezusovega življenja na levi ter Poslednja sodba na desni stran. Križev pot nosi napise, zapisane v bohoričici.

Avtobus nas je nato popeljal proti Moravčam do gradu Tuštanj (prvotno ime Tuffstein, nemški izraz za kamnino lehnjak). Prvi zapisi o gradu navajajo, da je bil dograjen leta 1490, od leta 1610 pa je mogoče slediti lastništva do današnjih dni. To je edini grad od šestih gradov na Moravškem, ki je stalno naseljen in ni utrpel posledic požiganja ali rušenja, niti nacionalizacije s strani države po drugi svetovni vojni. Po končanem vodenju so nam na gradu ponudili v nakup odličen kostanjev in cvetlični med.

Po naših nasmehih sodeč, smo vsi uživali v skupnem popoldnevu.